Dansk som andetsprog

 

Forudsætningsbeskrivelse

Da elevgruppen på Deutsche Nachschule Tingleff er klart opdelt i en dansk og en tysk gruppe, må man forudsætte, at faget dansk som andetsprog entydigt sigter på de tysksprogede elever. Forudsætningsniveauet er meget ringe eller næppe forhåndværende.

Centrale kundskabs- og færdighedsområder

Med udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger og behov, arbejdes der med at udvikle deres færdighed i at forstå og anvende dansk i forskellige situationer.

De grundlæggende færdigheder er at se, lytte, tale, skrive og læse.

Arbejdet med sproget omfatter opmærksomhed overfor sprogtilegnelse, sprogfærdighed og sprogbrug. Arbejdet med sprogbrug omfatter sproghandlinger og sproglige omgangsformer.

Kultur

Med udgangspunkt i elevernes forudsætninger arbejdes der i væsentlige træk med dansk kultur, herunder danske samfundsforhold for at opnå en forståelse af dansk kultur.

Undervisningen tilsigter at bibringe de tyske elever færdigheder i at kunne begå sig i forskellige hverdagssammenhænge. De tyske elever bliver taget ud af deres kultur og hverdag og konfronteres med dansk sprog, kultur og samfund.